Medarbetare berättar

Gör skillnad i människors ekonomiska vardag

Att leverera bra underlag och skarpa analyser på ett effektivt sätt – det utmanar och utvecklar Charlotte i hennes arbete på Finansinspektionen.

Charlotte Jeppsson började på Finansinspektionen (FI) 2010 i rollen som finansinspektör med fondtillsyn. Sedan dess har hon utvecklats och ändrat både roll och område internt för att bredda och fördjupa sin kompetens. I dag jobbar hon som senior analytiker inom bankområdet.

"En stor del av vårt uppdrag är att se till att bankerna sköter sig eftersom det får stora konsekvenser för hela det ekonomiska systemet om en bank skulle gå omkull. Det gör att mitt jobb känns viktigt."

FI verkar för att alla – från småsparare till investerare – ska känna sig trygga med den aktör de lägger sina tillgångar hos.

– Om vi sätter stopp för en aktör, eller bara får den att ändra sitt arbetssätt till det bättre, har vi gjort direkt skillnad i människors ekonomiska vardag. Det är just det som motiverar mig. Det är ju konsumenterna som ofta blir drabbade om allt inte går rätt till.

Charlotte tycker att det finns mycket spännande frågor att arbeta med på FI.

– Många kanske tror att tempot på en myndighet är långsamt, men det tycker definitivt inte jag.

Den främsta utmaningen finns i att leverera bra underlag och skarpa analyser på ett effektivt sätt.

Vi är alla en del av det finansiella systemet, och vi måste kunna ha god tillit till det för att samhället ska fungera.


Charlotte beskriver att hon har ett nära samarbete med kollegor i det dagliga arbetet.

– Ibland är det svåra diskussioner med olika synvinklar som måste vägas samman. Det finns en bra blandning av olika expertkunskap och erfarenhet på FI, något som skapar en bra dynamik.

Vid sidan av jobbet brukar Charlotte och hennes kollegor regelbundet testa på nya idrotter tillsammans med idrottsföreningen på myndigheten.

– Det finns ett brett utbud, jag har till exempel varit med på löpträning, military training och långfärdsskridskor. Jag gillar att sporta och det finns många träningsmänniskor här som delar mitt intresse.

Charlotte återkommer till att arbetet på FI handlar om att påverka både människor och samhälle.

En jämställd arbetsplats

Finansinspektionen (FI) intensifierar sitt arbete med hållbarhetsfrågor och arbetar
också aktivt för jämställdhet och en sund arbetsmiljö.

Ta chansen! Det är Suzanna Zeitoun Eckerhalls råd till de som är nyfikna på ett arbete på FI. Det här är en unik arbetsplats där du arbetar med aktuella frågor och där det finns stora möjligheter att både bredda och fördjupa din kompetens.
Suzanna har en bakgrund inom national­ekonomi. Hon har varit på FI sedan 2006 och arbetat i olika delar av organisationen. Sedan årsskiftet samordnar hon FI:s arbete med hållbarhet. En viktig del av det arbetet är att integrera hållbarhetsfrågor i den löpande tillsynen av och dialogen med de finansiella företagen.

– De finansiella marknaderna har en viktig roll i den omställning av samhället som klimatutvecklingen kräver. Samtidigt innebär utvecklingen risker för de finansiella företagen - risker som de behöver hantera. En del av arbetet är därför att bidra till att frågor kopplade till hållbarhet och klimat-relaterade risker blir en naturlig del av företagens affärsmodeller och riskhantering, och därmed en naturlig del av vår granskning av dem. Det här är väldigt uppmärksammade frågor som det pågår mycket arbete kring, både nationellt och internationellt. Vi arbetar därför i dialog med företagen, regeringen och internationella samarbetspartners, berättar Suzanna och fortsätter:

– Vi arbetar med komplexa frågeställningar och en del av utmaningen är att få ihop de olika delarna till en helhet. För min person­liga utveckling har det inneburit att jag har kunnat bygga upp en bred förståelse för hur saker hänger ihop.
Förutom de spännande arbetsuppgifterna värdesätter Suzanna FI:s personalpolitik. Exempelvis arbetar FI för att yrkeslivet inte ska krocka med livet som förälder, något som Suzanna uppskattar särskilt mycket då hon har tre små barn hemma.

Emelie Lanner Sandberg är HR-specialist på FI.

– Genom att skapa en sund arbetsmiljö och tydliggöra vilka karriärvägar som finns vill vi behålla, utveckla och tillvarata personalen men också locka till oss ny kompetens. Vi ser positivt på intern rörlighet och andelen som rör sig internt har ökat, säger Emelie.

– Att arbeta för jämställdhet är en integre­rad del av det dagliga arbetet. Jämställdhets-frågor ingår i våra utbildningar, utvärderingar samt mål- och utvecklingssamtal. Vi arbetar också aktivt för att förebygga kränkande särbehandling och har nyligen genomfört gruppvisa diskussioner samt en föreläsning. Även när vi rekryterar finns en tydlig struktur där annons och kravprofil ligger till grund för hela rekryteringsprocessen, vilket också är en del i arbetet med att motverka diskriminering och öka mångfalden, avslutar Emelie.

Om FI och jämställdhet

FI arbetar för lika rättigheter oavsett kön.

Hos FI är det en självklarhet att inkludera arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet.

I en mansdominerad bransch har FI en ledningsgrupp som består av 63 procent kvinnor, 55 procent av de som arbetar inom hela FI är kvinnor.

Andelen kvinnliga chefer är 46 procent. Det kan jämföras med 25 procent kvinnliga chefer när myndighetens verksamhet startade 1991.

HR-specialist Emelie Lanner Sandberg och Suzanna Zeitoun
Eckerhall, analytiker.

"Vi utformar framtidens finansmarknad"

Daniel Gedeon

Att jobba på Finansinspektionen kräver ett analytiskt sinne och en förmåga att hitta lösningar och komma till beslut även i de mest komplicerade frågeställningar.

På Finansinspektionens kontor i centrala Stockholm sitter jurister, ekonomer, IT-experter och andra specialister som alla jobbar för att garantera ett stabilt svenskt finansiellt system, välfungerande marknader och ett starkt konsumentskydd.

– Även om jag hade höga förväntningar när jag började så har verkligheten överträffat dessa. Det har varit mer av allt helt enkelt. Mer komplexa frågeställningar, mer arbete, och större utmaningar. Det här är en unik arbetsplats där jag får vara med och se till att de finansiella marknaderna fungerar som de ska i dag, och att vi är rustade för framtiden, säger Daniel.

En av utmaningarna med arbetet på Finansinspektionen är att få saker sker på rutin. Det går inte att bara göra som man alltid gjort. Varje frågeställning eller problem som hamnar på Daniels bord måste ses i ett större sammanhang som ständigt förändras.

Det finns inget facit till vårt arbete, det är vi som skapar facit. För att kunna fatta beslut behöver vi ständigt ligga i framkant av utvecklingen.

– Det finns inget facit till vårt arbete, det är vi som skapar facit. För att kunna fatta beslut behöver vi ständigt ligga i framkant av utvecklingen. Rent konkret innebär det att jag och mitt team sitter med i internationella och nationella forum och kommittéer där lagar och regler utvecklas. Min roll som chef är att hålla samman arbetet och gruppen. Sedan finns det inom min grupp en mängd duktiga specialister inom olika ämnesområden och deras roll är att bidra med sin expertis och driva FI:s tillsynsarbete framåt, säger Daniel.

Det dagliga arbetet innebär mycket interaktion med kollegor inom avdelningen och specialister från andra avdelningar.

– De frågor vi brottas med är ofta för komplicerade för att man ska kunna arbeta helt själv med dem. Det här är en väldigt positiv och vänlig arbetsplats och det gör att det dagliga samarbetet med kollegor är väldigt stimulerande och utvecklande, säger Daniel.

Ett jobb i händelsernas centrum

Hur kan samhället och bankerna skydda sig om en finanskris skulle uppstå? Den frågan arbetar riskexperterna på Finansinspektionen med – varje dag.

Det är utmaningarna och variationen som gör rollen som riskexpert så utvecklande, åtminstone om man frågar Emilie Jacobsson och Olof Netzell. Några år efter sin doktorsexamen på KTH var Finansinspektionen en självklarhet för Olof, som aktivt sökte sig till platsen där Sveriges finansiella stabilitet skyddas. För Emilie var det slumpen som avgjorde – och nu känner hon att hon hittat helt rätt.

– Jag har tidigare arbetat med mjukvara som implementationskonsult och som riskanalytiker, och hade inte tänkt på Finansinspektionen som arbetsgivare. Men när en bekant tipsade blev jag nyfiken och nu känner jag verkligen att jag gör nytta. Som när vi hittar sånt som inte står rätt till och bankerna rättar till det. Det är en drivkraft, att se att saker och ting blir till det bättre på grund av det vi gör.

En arbetsdag är sällan den andra lik, vilket är precis vad både Olof och Emilie gillar. Mycket handlar om att se över bankernas metoder för att mäta risken vid utlån av pengar till kunder. Ofta skiljer sig bedömningen åt mellan bankerna, vilket kräver analys och kreativitet av riskexperterna, men utbytet mellan kollegorna är ändå det viktigaste.

– Det är ett omfattande arbete att hantera en ansökan från banken. Vi har eget ansvar för våra banker och våra modeller men vi är aldrig ensamma i vår roll, vi diskuterar och utbyter erfarenheter i vårt team. Det är ofta jag kan hjälpa en kollega med något jag själv arbetat med och vice versa, förklarar Olof.

– Viljan att samarbeta och hjälpas åt gör att det händer mycket roligt här i huset också, som en bonus. Vi har flera föreningar man kan engagera sig i. Det är kul att det är en så bra stämning här, fortsätter Emilie.

Vi är välkända och gör något unikt i Sverige, så det finns ett stort intresse och ett engagemang kring våra frågor.

För den som vill utvecklas finns det många vägar att gå – som chef eller som specialist. På Finansinspektionen har man förutom fokus på lärande i arbetet även många interna utbildningar. Både Emilie och Olof uppskattar också möjligheten till internationellt utbyte och de ständigt aktuella frågeställningarna.

– Jag jobbar inte enbart med ett område, här får jag en överblick över hela branschen som jag inte fått någon annanstans. Jag kom just tillbaka från ett möte i London där jag är med i en arbetsgrupp som diskuterar och jämför EU:s banker när det gäller metoder att beräkna kapitalkrav. Man får ta del av ett större perspektiv här, förklarar Emilie.

– Vi jobbar med det som är mest aktuellt inom finanssektorn och det är ofta det uppmärksammas i media. Vi är välkända och gör något unikt i Sverige, så det finns ett stort intresse och ett engagemang kring våra frågor. Det är en spännande miljö att jobba i, tillägger Olof.

Kunskapsintensiv miljö

Hon gör skillnad på riktigt – varje dag. Finansinspektören Alexi Andersson är med och skapar och upprätthåller schyssta spelregler på finansmarknaden.

Vill du jobba i finansbranschen med kunniga och engagerade kollegor, och samtidigt bidra till samhället? Då är det Finansinspektionen du ska blicka mot. Det menar finansinspektören Alexi Andersson som trivs utmärkt på sin arbetsplats.

– Det ger en helt unik inblick i finansbranschen som du inte kan få någon annanstans i Sverige. Här får du fantastiska möjligheter att lära dig nya saker. Att vi dessutom finns till för att skydda våra konsumenter och verkligen gör skillnad för dem – det är en stark drivkraft för mig.

Spelregler för försäkringsbolag

Alexis jobb går bland annat ut på att se till att försäkringsbolag följer de spelregler som hon är med och utformar, och att de har en verksamhet som inte åsidosätter konsumenternas intresse. På så sätt bidrar hon till att finansiella kriser förebyggs samtidigt som hon ser till kundernas bästa. Hon jobbar även förebyggande och informerar om nya regelverk på bolag runt om i Sverige.

– Vi har rollen som tillsynsansvariga, men agerar även rådgivande. Vi har till exempel europeiska myndigheter som ställer frågor om tolkning av regelverk i Sverige och då hjälper jag till att svara på dem, säger Alexi och fortsätter:

– Det känns riktigt bra att vi arbetar med spännande och komplexa frågor, som i grunden bidrar till något bättre. Just att vi kollegor samarbetar kring detta är en kul och naturlig del av det dagliga arbetet och det bidrar dessutom till en sammansvetsad kultur.

Stora möjligheter att utvecklas

På FI händer det ständigt nya saker, det gör att det finns en stor möjlighet för mig att utvecklas, menar Alexi.

– Jag känner mig verkligen hemma på försäkringsområdet, och som det ser ut kommer jag att fortsätta fördjupa mig i det.

Utöver jobbet erbjuder FI även aktiviteter som fotoutställningar, körsång och fotbollsmatcher som skapar sammanhållning.

– Jag har till exempel varit styrelseordförande i kamratföreningen som ordnar aktiviteter och fester, det tyckte jag var väldigt kul. Det är enkelt att hitta kollegor som man kan dela sina intressen med här på FI.

Internationella utmaningar

Efter doktorsexamen i nationalekonomi på Handelshögskolan i Göteborg och med ett brinnande intresse för finansiella frågor är Matilda Gjirja rätt person på rätt plats. I dag representerar hon FI på Europeiska Systemrisknämnden i Frankfurt.

Matilda Gjirja har både Stockholm och Frankfurt som kontor. Komplexiteten i att analysera risker för finansiell stabilitet och ta fram rekommendationer för hur dessa ska hanteras samt hitta en flexibilitet för att kunna applicera det på varje individuellt land beskriver hon som en stor utmaning.

Berätta om din roll på ­FI!

– Jag arbetar främst med finansiella stabilitetsfrågor. Just nu är det stort fokus på att förhindra och minska riskerna för stabiliteten i det finansiella systemet. Målet är att förhindra framtida kriser och säkerställa att finanssektorn på ett uthålligt sätt bidrar till den ekonomiska tillväxten. I dag sitter jag i den Europeiska Systemrisknämnden i Frankfurt där vi tar fram rekommendationer som ska gå att applicera på samtliga 28 EU-länder vilket är en spännande utmaning.

Vilka länder eller marknader jobbar du med?

– Eftersom det framför allt handlar om finansiell stabilitet i EU blir det främst den europeiska marknaden. Där jobbar jag med att ta fram rekommendationer och verktyg för att förebygga och hantera ­riskerna. Sedan arbetar jag i Stockholm med att tillämpa dessa och utforma de verktyg som passar bäst för det svenska systemet. Det är det som är mest spännande med rollen, att ta fram en flexibel bas med åtgärder som sedan går att anpassa på varje ­individuellt EU-land och deras finanssystem.

Vilka internationella möjligheter erbjuder FI?

– Möjligheterna är så gott som oändliga. Sedan finanskrisen finns det många arbetsgrupper som tar itu med dessa frågor. Finansinspektionen sitter med i över 100 av dem på både europeisk och global nivå. Med de globala finansiella utmaningar som finns just nu så är vi aktiva på många fronter världen över.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna du bär med dig från ditt internationella arbete?

– Det är mycket givande att vara aktiv i det internationella arbetet vi bedriver. Att få insyn i hur finans­systemen ser ut i olika länder, hur de arbetar och vilka metoder de använder. Det mest stimulerande måste jag säga är möjligheten att påverka. Att ta fram konkreta verktyg och metoder som hela EU kan tillämpa för att säkerställa den finansiella stabiliteten både i enskilda länder och inom unionen.

Läs mer

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan