Förmåner

Frisk- och hälsovård

FI stimulerar medarbetare till en frisk och sund livsstil. FI lämnar ett årligt motionsbidrag, och ger alla möjlighet att motionera en timme i veckan på arbetstid. Vi har också en egen massör som kommer varje vecka.

Många semesterdagar

Som statligt anställd har du förmånliga semestervillkor. Om du till exempel har fyllt 40 år har du rätt till 35 dagars semester.

Bra villkor för föräldrar

FI lämnar ett föräldrapenningtillägg på 90 procent av din lön under 360 dagar. Du kan också förkorta din arbetstid fram tills det att barnet fyllt tolv år. Om du är hemma med sjukt barn betalar FI en kompletterande ersättning för en del av ditt lönebortfall.

Ersättning vid sjukdom

FI betalar delar av det du förlorar när du är sjuk. Du får ersättning av vissa delar av kostnaderna för bland annat läkare och sjukgymnast. FI ersätter hela beloppet för receptbelagd medicin inom högskostnadsskyddet.

Flexibelt arbete

Vi har flexibel arbetstid på 40 timmar per vecka.

Fördelaktigt pensionsavtal

Som anställd omfattas du av ett statligt pensionsavtal med tjänste-, efterlevande- och sjukpension.

Försäkringar

Du har en arbetsskadeförsäkring som ger ersättning vid arbetsskada och en tjänstegrupplivsförsäkring som ger ekonomiskt skydd till efterlevande.

Löneväxling

Hos oss finns möjlighet att löneväxla lön mot pension.

 

Senast granskad: 2020-01-02
Laddar sidan