Behandling av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (PuL,1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas.

FI behandlar personuppgifter som inkommit via webbplatsen när du anmäler dig till ett FI-forum eller annat seminarium, prenumererar på innehåll från webbplatsen via e-post eller när du söker ett jobb via webbplatsen.

Rätt att begära information

Du har enligt 26 § PuL rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos FI oavsett om dessa samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Om du vill ha sådan information, ska du lämna en skriftligt undertecknad begäran till oss. Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Skicka din ansökan till:
Personuppgiftsansvarig
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Rätt att begära rättelse

Du har enligt 28 § PuL rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan