HR

Staben HR ansvarar för myndighetens arbete med kompetensförsörjning.

HR-chefen ansvarar för myndighetens övergripande arbetsmiljöarbete och även för att säkerställa att FI följer statens arbetsgivarpolitik och regelefterlevnaden för personalfrågor.

HR-staben ansvarar även för frågor som rör statens värdegrund.

Linda Ullman är chef för HR-staben.

Senast granskad: 2018-05-03
Laddar sidan