Tillståndsavgifter

Tillståndsavgifter från de finansiella företagen täcker Finansinspektionens kostnader för prövning av tillstånd och anmälningar.

Ansökande företag betalar avgifter för FI:s tillståndsprövning enligt förordning (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen.

FI disponerar själv intäkterna från denna del av verksamheten.

Här hittar du avgifterna:

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2021-08-27
Laddar sidan