FI-forum: Hållbarhetsredovisning

2022-12-05 | Hållbarhet FI-forum

Vi presenterar reglerna i EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning.

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) kommer ersätta det nuvarande direktivet om icke-finansiell information i årsredovisningar (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Syftet är att säkerställa att det finns jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information om bolags hållbarhetsarbete samt att koppla ihop den övergripande hållbarhetsrapporteringen med till andra aktörers upplysningskrav, enligt bland annat EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar. De nya reglerna förväntas börja tillämpas gradvis från och med räkenskapsåret 2024.

På FI-forumet presenterades reglerna i CSRD.