FI-forum: Hållbarhetsredovisning

2022-11-18 | Hållbarhet FI-forum

Vi presenterar reglerna i EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning.

Ett nytt EU-direktiv om hållbarhetsredovisning (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) kommer ersätta det nuvarande direktivet om icke-finansiell information i årsredovisningar (Non-Financial Reporting Directive, NFRD). Syftet är att säkerställa att det finns jämförbar, tillräcklig och kvalitativ information om bolags hållbarhetsarbete samt att koppla ihop den övergripande hållbarhetsrapporteringen med till andra aktörers upplysningskrav, enligt bland annat EU:s förordning om hållbarhetsupplysningar. De nya reglerna förväntas börja tillämpas gradvis från och med räkenskapsåret 2024.

På FI-forumet kommer vi att presentera reglerna i CSRD.

Seminariet riktar sig främst till stora företag med skyldighet att rapportera enligt regelverket. Max två deltagare per bolag. Övriga intressenter får delta i mån av plats.

I mån av tid kommer vi att besvara frågor om det nya regelverket. Dessa frågor ska skickas in i förväg till fiforum@fi.se, senast den 30 november.

Datum och tid

Måndagen den 5 december kl. 9.00–11.00. Kaffe och registrering från kl. 8.30. Vänligen var på plats i god tid för registrering och ta med giltig legitimation.

Plats

FI:s lokaler på Brunnsgatan 3, Stockholm.

Anmälan

Du anmäler dig via länken nedan. Du får ett bekräftelsemejl där du kan ändra din anmälan eller avboka dig. Vi vill ha en anmälan/registrering per person. Sista anmälningsdag är den 30 november.

Länk till anmälan

Detta FI-forum kommer att filmas och läggas ut på FI:s webbplats i efterhand.

Laddar sidan