FI undersöker betaltjänstleverantörer

Finansinspektionen ska undersöka fyra registrerade betaltjänstleverantörers efterlevnad av penningtvättsreglerna om allmän riskbedömning, kundkännedomsåtgärder, riskklassificering av kunder och rapportering. Undersökningarna kommer att fokusera särskilt på risker kopplade till utlandsbetalningar.

Startdatum: 2022-11-29

Vilka företag under tillsyn ska vi undersöka?

Amal Express Ekonomisk förening, Amiin Capital Handelsbolag, Hayat AB och Taran Express Handelsbolag. Den 21 december 2022 lades företaget Sweden Money Transfer AB till i undersökningen.

OBS! Den 20 december 2022 avslutades undersökningen av Taran Express Handelsbolag. Se här.

Varför gör vi denna undersökning?

En del betaltjänstleverantörer erbjuder tjänster för penningöverföring som kännetecknas av snabba internationella överföringar som genomförs utanför det traditionella banksystemet. Överföringarna går ofta till högriskländer och involverar inte sällan kontanter. Även om det finns ett flertal legitima och berättigade användningsområden för dessa gränsöverskridande transaktioner, som när gästarbetare skickar hem pengar till sina hemländer (så kallade remitteringar) bedöms tjänster av detta slag innebära en särskilt hög risk för såväl penningtvätt som finansiering av terrorism.

Mot denna bakgrund ska FI granska de fyra företagens hantering av risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.