FI undersöker Bankgirocentralen

Finansinspektionen ska undersöka Bankgirocentralen BGC:s hantering av it- och informationssäkerhetsincidenter. Syftet med undersökningen är att bedöma hur företaget följer reglerna för hur incidenter inom it- och informationssäkerhet ska hanteras.

Startdatum: 2022-04-25

Företaget som undersöks

Bankgirocentralen BGC AB

Varför gör vi denna undersökning?

Ett avbrott i Bankgirocentralen BGC:s kritiska verksamhet riskerar att ge upphov till allvarliga störningar i det svenska betalsystemet, vilket i sin tur riskerar att sprida sig till resten av det finansiella systemet. Mot den bakgrunden är det viktigt att Bankgirocentralen BGC har god styrning samt förmåga att identifiera, skydda och upptäcka risker och hot när det gäller it-och informationssäkerhet.

Laddar sidan