Eiopa vill ha synpunkter på riktlinjer för komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter

Det nya försäkringsdistributionsdirektivet (IDD, 2016/97/EU) träder i kraft den 23 februari 2018. Det övergripande syftet med IDD är att stärka konsumentskyddet och harmonisera de nationella reglerna kring försäkringsdistribution.

IDD innehåller särskilda regler för försäkringsbaserade investeringsprodukter, det vill säga försäkringar (dock undantaget pensionsförsäkringar) vars värde påverkas av utvecklingen på finansmarknaden. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, ska enligt IDD ta fram riktlinjer för att förtydliga vilka sådana försäkringsbaserade investeringsprodukter som är utformade på ett sätt som gör det svårt för konsumenter att förstå de risker som produkten innebär.

I arbetets inledande skede vill Eiopa ha branschens synpunkter på ett antal aspekter på dessa riktlinjer och har därför publicerat en enkät på sin hemsida. Enkäten kan besvaras till och med den 25 september 2016.