Förslag till faktablad för försäkringsprodukter

Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens, Eiopas, förslag till hur det nya faktabladet för försäkringsprodukter ska utformas.

Faktabladet kommer att införas för alla försäkringar utom livförsäkring till följd av det nya direktivet om försäkringsdistribution, IDD (en revidering av det tidigare försäkringsförmedlingsdirektivet, IMD). Syftet med faktabladet är underlätta för konsumenter att förstå och jämföra olika produkter.

Eiopa har publicerat ett samråd (consultation paper) om den tekniska standard (ITS) som Eiopa ska leverera till EU-kommissionen i februari 2017 om faktabladet.

Synpunkter på förslaget kan lämnas på Eiopas webbplats senast den 24 oktober 2016.