Förslag till riktlinjer om komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat ett samrådsdokument med förslag till riktlinjer om komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter.

Syftet med riktlinjerna är att förtydliga vilka komplexa försäkringsbaserade investeringsprodukter som är utformade på ett sätt som gör det svårt för konsumenter att förstå riskerna med dem. Riktlinjerna har utformats med stöd av artikel 30 (7) i direktivet om försäkringsdistribution, IDD (2016/97/EU).

Myndigheter och berörda marknadsaktörer, investerare, konsument- och intresseorganisationer är välkomna att lämna synpunkter på förslaget via Eiopas webbplats senast den 28 april 2017.