Taxonomi 2.7 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat en ny XBRL-taxonomi (version 2.7).

Den nya versionen innehåller huvudsakligen ny eller ändrad rapportering av statsexponeringar, operativa risker, likviditet (ALMM) och ändringar baserade på publicerade frågor och svar.

Dessa ändringar är del av version 2.7 enligt vilken rapportering ska ske från och med referensdag den 31 mars 2018.

Laddar sidan