Utkast till Eiopas taxonomi 2.2.0

Den nya versionen innehåller främst korrigeringar, både tekniska och förtydliganden.

Dessa ändringar är en del av version 2.2.0 enligt vilken rapportering ska ske från och med referensdatumet den 31 december 2017, det vill säga för både årsrapportering 2017 och kvartal 4, 2017.

Läs mer

Laddar sidan