Välkommen till FI:s konsumentskyddsdag 11 maj 2017

2017-04-10 | Nyheter Konsumentskydd

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig till FI:s Konsumentskyddsdag den 11 maj kl 09.00-11.30. Vid detta tillfälle kommer kända experter att diskutera vad som leder till överskuldsättning och vad som kan göras för att motverka detta. Dessutom presenteras årets konsumentskyddsrapport av generaldirektör Erik Thedéen och områdeschef Malin Omberg. Moderator denna dag är Willy Silberstein.

Se webbsändningen från Konsumentskyddsdagen.

 

Datum och tid 11 maj kl. 9.00 – 11.30 (kaffe och registrering från kl. 8.15)

Plats Folkets hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm

 

Agenda
9.00-9.15 Inledning
Willy Silberstein
9.15-9.35 Rapporten Konsumentskyddet på finansmarknaden
Erik Thedéen, generaldirektör
Malin Omberg, områdeschef Konsumentskydd
9.35-9.55 Marknaden för blancolån – en kartläggning
Jonas Skärström, finansinspektör
9.55-10.10 Frågestund
10.15-10.45 Attityders inverkan på skuldsättning
Roine Vestman, Assistant Professor, Stockholms Universitet
10.50-11.20 Paneldiskussion – Hur minskar vi riskerna för överskuldsättning?
Malin Omberg, områdeschef Konsumentskydd FI
Gabriella Fenger-Krog, enhetschef Konsumentverket
Susan Höglund Westermark, verksjurist, Kronofogdemyndigheten
Roine Vestman, Assistant Professor, Stockholms Universitet
Arturo Arques, privatekonom, Swedbank

 

 

 

Laddar sidan