Möjlighet att testrapportera enligt DPM 2.7.0.1

Det är nu möjligt att testrapportera enligt EBA:s DPM 2.7.0.1 i systemet Periodisk inrapportering via webb.Testrapportering görs i testfliken.

Observera att testrapportering görs på ett fiktivt referensdatum fram till dess att ordinarie första referensdatum, den 31 mars är passerat.

Det referensdatum som ska användas för respektive testrapport finns i kolumnen Referensdag i testfliken i systemet.

Frågor hänvisas till rapportering@fi.se.

Laddar sidan