FI vill ändra regler för onoterade försäkringsföretags koncernredovisning

FI kommer att föreslå att koncernredovisningsreglerna för onoterade försäkringsföretag ändras.

Finansinspektionen kommer att inleda ett regelprojekt 2020 för att ta bort kravet på att onoterade försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag ska tillämpa IAS-förordningen (full IFRS) i sin koncernredovisning.

Preliminär tidsplan:

  • våren 2020 – referensgruppsmöten och remiss
  • hösten 2020 – beslut om föreskrifter
  • 2021 – ikraftträdande.