EBA-rapport om hur företagen införlivat regler om produktgodkännande

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en rapport om hur företag i Europa införlivat de gemensamma reglerna om produktgodkännande när det gäller bankprodukter som är riktade till konsumenter. I rapporten tar EBA upp goda exempel som företag kan använda som förebilder för sitt arbete.

EBA:s genomgång handlar om de riktlinjer som myndigheten publicerade en 22 mars 2016 (EBA/GL/2015/18). Riktlinjerna är baserade på EU:s kapitalkravsdirektiv 4 (2013/36/EU), betaltjänstdirektivet (2007/64/EG) och direktivet om elektroniska pengar (2009/110/EG).

EBA:s riktlinjer ger närmare anvisningar om införande av processer för produktgodkännande för företag som tar fram och distribuerar finansiella tjänster och produkter.

Laddar sidan