Esma publicerar fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapportering

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapportering för räkenskapsåret 2020.

Årets fokusområden präglas av behovet av tillräcklig information om effekterna av covid-19-pandemin. De prioriterade områdena har valts ut gemensamt av Esma och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna och berör flera områden.

Prioriteringar anges för såväl de finansiella rapporterna, upprättade enligt IFRS, som hållbarhetsrapporterna. Dessutom påminner Esma om de riktlinjer och dokumentet med frågor och svar som myndigheten publicerat om så kallade alternativa nyckeltal.

Laddar sidan