Extra styrelsesammanträde den 19 mars kl. 9.00

2020-02-07 | Nyheter Penningtvätt Bank

Vid sammanträdet behandlas bland annat undersökningen av Swedbank AB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Kallelse med dagordning publiceras cirka en vecka innan mötet.

Laddar sidan