Möjlighet att testrapportera enligt Eiopa DPM 2.5.0

Det är nu möjligt att testrapportera enligt Eiopas DPM 2.5.0 i systemet Periodisk inrapportering via webb. Testrapportering görs i testfliken.

Observera att testrapportering görs på ett fiktivt referensdatum fram till dess att ordinarie första referensdatum, den 31 december, är passerat. Det referensdatum som ska användas för respektive testrapport finns i kolumnen Referensdag i testfliken i systemet.

Tekniska frågor hänvisas till rapportering@fi.se. Innehållsfrågor skickas till riskfragor_forsakring@fi.se.

Laddar sidan