Motståndskraft behövs när riskerna i fastighetssektorn ökar

Den ekonomiska återhämtningen har varit starkare än väntat i år, bland annat till följd av kraftfulla stödåtgärder under pandemin. Samtidigt byggs risker upp, skriver Finansinspektionen (FI) i årets andra stabilitetsrapport. Den presenteras i dag på en pressträff av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier.

Den globala ekonomiska återhämtningen har varit starkare än väntat, bland annat till följd av kraftfulla stödåtgärder. Detsamma gäller för läget i svensk ekonomi. Stödåtgärderna har bidragit till att konkurser och kreditförluster begränsats. Samtidigt har åtgärderna spätt på det höga risktagandet och stigande tillgångs- och bostadspriser. Skulder för hushåll och kommersiella fastighetsföretag har ökat betydligt och i synnerhet fastighetsföretagen har blivit mer sårbara under pandemin.

− Det är hög tid att åter bygga motståndskraft så att vi kan motverka nästa kris. Risktagandet på finansmarknaden är fortsatt högt och vi ser att fastighetsföretagen har blivit mer sårbara. Det är därför dags att flytta fokus från stöd till riskhantering, säger generaldirektör Erik Thedéen.

Under pandemins inledning vidtog FI åtgärder för att motverka den ekonomiska nedgången. Det ekonomiska läget har därefter förbättrats. FI har därför tagit bort den generella möjligheten till undantag från amorteringskravet och åter aktiverat den kontracykliska kapitalbufferten för bankerna. FI har satt nivån på bufferten till en procent från och med september nästa år. Höjningen är ett första steg i en gradvis höjning till vad FI bedömer som en normal nivå. FI fortsätter också arbetet med att stärka de svenska företagsobligations- och fondmarknaderna.


Presstjänst
(Ej sms)