Stödåtgärder kan bygga upp stabilitetsrisker

Stödåtgärderna har varit viktiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av krisen och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan de bidra till ökade stabilitetsrisker på sikt, skriver Finansinspektionen (FI) i årets första stabilitetsrapport som publiceras i dag.

Den ekonomiska återhämtningen väntas ta fart framöver, bland annat till följd av att minskad smittspridning och vaccinationerna möjliggör en successiv utfasning av restriktioner. Men det är fortfarande en lång väg tillbaka till det läge som rådde före pandemin, exempelvis är arbetslösheten fortsatt hög, skriver FI i stabilitetsrapporten.

– Omfattande stödåtgärder har varit nödvändiga för att dämpa de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att påskynda återhämtningen. Samtidigt kan åtgärderna bidra till ökade stabilitetsrisker, exempelvis genom att låga riskpremier medför ett allt högre risktagande och stigande skulder, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Låga räntor har under en längre tid bidragit till att olika aktörer tar högre risker i jakten på avkastning. Denna riskuppbyggnad har fortsatt under pandemin, och syns bland annat i kraftigt stigande tillgångspriser.

FI konstaterar att sårbarheter kopplade till hushållens skulder är fortsatt höga. Bostadspriserna stiger snabbt, och hushållens bolån ökar snabbare i dag än före krisen. Även bland icke-finansiella företag har skulderna ökat under krisen, samtidigt som deras intäkter har minskat. Det gör dem mer sårbara framöver.

Därför behöver den mycket expansiva ekonomiska politiken gradvis normaliseras, inte minst gäller det åtgärder som riskerar att leda till ökat risktagande på tillgångsmarknaderna.

För FI:s del innebär det att gradvis återuppbygga motståndskraften i det finansiella systemet. I närtid handlar det om att pausen i amorteringskravet avslutas som planerat och att det kontracykliska buffertvärdet kommer höjas steg för steg. Dessutom fortsätter FI:s arbete med att stärka företagsobligations- och fondmarknadens motståndskraft.

– Som en del i FI:s färdplan för att stärka företagsobligationsmarknaden behöver fondbolagen bli bättre på att hantera likviditetsrisker. FI publicerar därför i dag en rapport som pekar ut likviditetsverktyg som kan bidra till en stabilare obligationsmarknad, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Webbsänd presentation

FI:s stabilitetsrapport är publicerad på fi.se och presenteras av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier i en direktsändning på fi.se i dag, tisdagen den 1 juni kl.10.00.

Tid: Tisdagen den 1 juni kl. 10.00.
Plats: Genomförs endast digitalt på fi.se.

Inbjudan till frågestund

Efter presentationen bjuds media in till en digital frågestund med Erik Thedéen och Henrik Braconier kl. 10.30. Frågestunden är endast för media och genomförs i Zoom.

Tid: Tisdagen den 1 juni kl. 10.30.
Plats: Genomförs endast digitalt via Zoom.
Anmälan: Till victoria.ericsson@fi.se. Länk till mötet skickas till anmälda journalister.


Presstjänst
(Ej sms)