Ny öppen nätkurs i ekonomi för utlandsfödda

Hur lånar man till en bostad i Sverige? Eller pensionssparar? Det är frågor som kan vara svåra att svara på utan tillräcklig kunskap om det ekonomiska systemet just här.

Att komma till Sverige från ett annat land med kunskaper från ett helt annat ekonomiskt system innebär att kunskaper behöver fyllas på.

Nu startar vi en digital utbildning för dem som vill lära sig mer om vardagsekonomi. Utbildningen är en fortsättning på materialet Dina pengar och din ekonomi som kan användas inom Svenska för Invandrare (SFI).

Utbildningen har producerats i samverkan av Finansinspektionen och Knut Wicksells Centrum för Finansvetenskap.