Eiopas rättning för Solvens 2-taxonomin inte i Fidac ännu

FI har inte läst in Eiopas rättning för Solvens 2-taxonomn 2.7.0 i inrapporteringssystemet Fidac ännu. Det kommer att göras den 18:e januari.

Rättningen från Eiopa berör ett antal felaktig implementerade valideringsregler. I det fall ni testrapporterar och får valideringsfel för någon av följande kontroller, kan ni bortse från dessa.

BV671, EV19, BV987, BV1160, BV1203, BV1206, BV1218, BV1219, BV1228