FI undersöker utläggning av aktuariefunktionen

Finansinspektionen ska granska om försäkringsföretagens företagsstyrningssystem uppfyller de krav som ställs när utförandet av aktuariefunktionen har lagts ut till en extern leverantör.

Startdatum: 2022-09-12

Företagen som undersöks

De företag som ingår i denna undersökning är

  • Försäkrings AB Göta Lejon
  • LMG Försäkrings AB
  • Försäkringsaktiebolaget Vattenfall Insurance
  • Stockholmsregionens Försäkring AB
  • Hedvig Försäkring AB
  • Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
  • Sveaskog Försäkringsaktiebolag.

Varför gör vi denna undersökning?

Många försäkringsföretag använder en extern leverantör i stället för att låta egen personal utföra aktuariefunktionens uppgifter. Undersökningarna syftar till att säkerställa att tillämpliga regler följs.