Information om rapportering vid allvarliga incidenter

FI har tidigare informerat om att det från den 1 oktober 2022 ska vara möjligt att rapportera allvarliga incidenter genom ett digitalt system. Då plattformen för digital inrapportering ännu inte är på plats kommer möjligheten till digital inrapportering att senareläggas.

EBA:s reviderade riktlinjer för rapportering vid allvarliga incidenter enligt andra betaltjänstdirektivet (EBA/GL/2021/03) gäller från den 1 januari 2022.

FI har tidigare meddelat EBA och marknaden att vi kommer följa riktlinjerna fullt ut från och med den 1 oktober 2022. Anledningen till detta var FI behövde uppdatera Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer i enlighet med de reviderade riktlinjerna samt möjliggöra för en digital inrapportering av incidenter. FFFS 2018:4 är nu uppdaterad. FI:s plattform för digital inrapportering av incidenter är däremot ännu inte på plats.

Fram tills att en plattform för digital rapportering finns på plats ska i stället den mall som finns på FI:s webbplats användas för rapportering av allvarliga incidenter från den 1 oktober 2022 (se länk nedan).

Rapportering av allvarliga incidenter ska skickas med krypterad mejl till: incidentrapportering@fi.se på samma sätt som tidigare, till dess digital inrapportering är möjlig.

FI återkommer med information om när digital inrapportering tidigast kan ske.

När digital inrapportering kan ske, kommer FI under en övergångsperiod att godta rapportering både via mejl och det digitala gränssnittet.