Kapitalkrav för svenska banker kvartal 2, 2022

FI publicerar i dag kapitalkraven för svenska banker och kreditinstitut, inom tillsynskategori 1 och 2, per utgången av det andra kvartalet 2022.

Publiceringen syftar till att tydliggöra effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2. Pelare 2 är samlingsnamnet för de regler som styr företagens interna kapitalutvärdering och FI:s översyns- och utvärderingsprocess, där FI:s samlade kapitalbedömning är en viktig del. FI beslutade om en ändrad tillämpning av kapitalkraven för svenska banker för att anpassa dessa krav till EU:s så kallade bankpaket i oktober 2020.

Redovisningen omfattar de tre storbankerna, Handelsbanken, SEB och Swedbank samt Länsförsäkringar, Klarna, Kommuninvest, Svenskt Exportkredit (SEK), SBAB, Avanza och Nordnet.