Taxonomi 3.2 – steg 1 publicerad

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat det första steget i den nya XBRL-taxonomin, version 3.2.

Steg 1 är en uppdatering av rapporteringskraven för kapitalbaskrav, ALMM, stabil finansiering, intecknade tillgångar och utvärdering av globalt systemviktiga institut. Här ingår också nya rapporteringskrav för värdepappersbolag.

Ändringarna är per referensdag den 31 december 2022 förutom för värdepappersbolag där de nya kraven gäller från och med referensdag den 30 juni 2022.

Publiceringen av steg 2 förväntas ske i juni 2022 och steg 3 i september 2022.

Laddar sidan