Europeiska tillsynsmyndigheter rapporterar om grönmålning till EU-kommissionen

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (EBA, Eiopa och Esma) har publicerat var sin rapport om grönmålning i den finansiella sektorn. Rapporterna utgör en delredovisning av ett uppdrag som myndigheterna fått från EU-kommissionen.

I maj 2022 fick de europeiska tillsynsmyndigheterna ett uppdrag från EU-kommissionen att lämna information om grönmålningsrisker samt implementering och tillsyn av hållbarhetsrelaterad reglering som syftar till att motverka grönmålning i den finansiella sektorn.

1 juni 2023 publicerade de tre myndigheterna rapporter som en delredovisning av uppdraget till EU-kommissionen. Grönmålning är sedan tidigare ett prioriterat område för FI. Vi deltar därför aktivt i arbetet som de europeiska tillsynsmyndigheterna driver på området.

En slutlig rapport ska lämnas till EU-kommissionen i maj 2024.