Rapportering av resolutionsplanering 2023

Riksgälden har på sin webbplats publicerat instruktioner som förtydligar rapporteringskravet av Resolutionsplanering per referensdag 31 december 2022.

Komplett rapport ska vara FI tillhanda senast 2 maj 2023.