Taxonomi 3.5 publicerad

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat DPM-paketet: version 3.5.

Paketet består av följande olika rapporteringsdelar:
DORA, Riktmärkning av metoder för diversifiering och MREL/TLAC.

Särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk (FRTB) enligt version 3.5 kommer inte att användas.

Första referensdag för rapportering, enligt version 3.5, är preliminärt den 31 december 2024 för alla ändringar förutom DORA där preliminär första referensdag är den 31 januari 2025.