Esmas ordförande Steven Maijoor på besök i Sverige

2016-02-22 | Esma Pressmeddelanden

Finansinspektionen inbjuder till ett frukostmöte med Steven Maijoor, ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Finansinspektionen inbjuder till ett frukostmöte med Steven Maijoor, ordförande för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Tid: Torsdagen den 25 februari kl. 08.30–09.30.
Plats: Finansinspektionen, Brunnsgatan 3.
Anmälan: Till peter.svensson@fi.se senast den 24 februari.

Steven Maijoor besöker Stockholm för att träffa företrädare för myndigheter och finansmarknad. Han besöker också FI, och på frukostmötet kommer han att berätta om och svara på frågor om Esmas arbete med översyn av samtliga regler inom värdepappersområdet.

Denna träff är endast för media (medtag presslegitimation). Den kommer inte att sändas via FI:s webbplats.

Fakta om ESMA

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) är en oberoende EU-myndighet vars uppdrag är att bidra till stabiliteten i EU:s finansiella system och att förbättra investerarskyddet. Esma arbetar för att tillsynsmyndigheterna tillämpar EU-regler lika. Finansinspektionen deltar aktivt i Esmas arbete och är medlem av dess tillsynsstyrelse.

Läs mer om Esma på www.esma.europa.eu

Laddar sidan