Högre räntor testar motståndskraften

Låga räntor har bidragit till ett högt risktagande, stigande tillgångspriser och ökande skulder. Högre räntor framöver kan minska risktagandet och därmed dämpa riskuppbyggnaden. Men oväntat stora ränterörelser och en osäker omvärld kan också testa den finansiella sektorns motståndskraft, skriver Finansinspektionen (FI) i årets andra stabilitetsrapport som presenteras på en pressträff i dag.

Följ den direktsända pressträffen på fi.se

Svensk ekonomi är fortsatt stark, men visar nu tecken på avmattning. Motståndskraften i det svenska finansiella systemet är överlag tillfredsställande, men en fortsatt hög skuldtillväxt som drivs på av utlåning och investeringar kopplade till bostäder och kommersiella fastigheter kräver vaksamhet, skriver FI i stabilitetsrapporten.

Räntorna väntas stiga framöver, och det bör leda till att risktagandet på finansiella marknader mattas av och att skulderna växer långsammare. En kontrollerad återgång till en mer normal räntenivå är därför bra för stabiliteten i det finansiella systemet, enligt FI.

Men den långa perioden med låga räntor har gjort att det finns betydande osäkerhet om hur stora sårbarheter som kan ha byggts upp. Bostadspriserna har stabiliserats efter en nedgång, men de befinner sig ännu på en hög nivå.

– När den unika miljö vi befinner oss i ändras finns en risk för oförutsedda reaktioner som kan ställa till problem. Vi har vidtagit åtgärder som har ökat motståndskraften, men vi behöver vara fortsatt vaksamma, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

FI:s stabilitetsrapport presenteras av generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier på en pressträff i dag.

Tid: Tisdag den 27 november kl. 10.00.
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm.

Pressträffen är endast för media, men den sänds direkt på FI:s webbplats fi.se.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan