Vad gör FI för att motverka penningtvätt?

Vill du veta mer om hur Finansinspektionen (FI) arbetar för att motverka penningtvätt? FI bjuder in media till ett frukostmöte onsdagen den 7 november kl. 8.30–9.30.

Penningtvätt och finansiering av terrorism har den senaste tiden på nytt uppmärksammats som ett allvarligt globalt samhällsproblem. Bankers rutiner och misstänkta överträdelser har varit i fokus i nyhetsrapporteringen.

För att bidra till ökad kunskap om regelverk och tillsyn bjuder FI in journalister till ett frukostmöte.

Medverkande på mötet är Christian Lynne Wandt, avdelningschef för Penningtvätt, och Karin Lundberg, chef för FI:s tillsyn av stora banker.

Tid: Onsdag den 7 november kl. 8.30–9.30
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm

Anmälan senast tisdag den 6 november kl. 14.00 till peter.svensson@fi.se.
Observera att pressfrukosten endast är till för media.
Medtag presslegitimation.

Läs mer om penningtvätt och finansiering av terrorism på FI:s webbplats på sidan Penningtvätt.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan