FI föreslår ökade kapitalkrav för banklån till kommersiella fastigheter

Finansinspektionen (FI) bedömer att det finns höjda risker i bankernas utlåning till kommersiella fastigheter. Bankerna bör därför ha mer kapital för dessa exponeringar.

FI har tagit fram ett förslag för att beräkna ett kapitalpåslag för exponeringar mot den kommersiella fastighetssektorn, när myndigheten bedömer bankernas kapitalkrav inom pelare 2. Förslaget presenteras i en remisspromemoria.

Påslaget motsvarar skillnaden mellan en given riskvikt och en banks faktiska genomsnittliga riskvikt för dessa exponeringar. De givna riskvikterna har satts till 35 procent för företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella fastigheter. För företagsexponeringar med säkerhet i kommersiella bostadsfastigheter gäller 25 procent.

Baserat på den information som FI har samlat in är det främst kapitalkraven i de tre storbankerna som påverkas.

Bakgrunden till förslaget är att FI bedömer att det finns förhöjda risker i bankernas utlåning med säkerhet i kommersiella fastigheter och att bankerna behöver mer kapital för dessa exponeringar.

Synpunkter på FI:s förslag kan lämnas senast den 20 december 2019 till finansinspektionen@fi.se.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan