Hur står det till med den finansiella stabiliteten?

2020-11-20 | Pressmeddelanden

Onsdagen den 25 november presenterar Finansinspektionen (FI) sin syn på motståndskraften i det svenska finansiella systemet. Slutsatserna i den andra stabilitetsrapporten för året presenteras av FI:s generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier.

Presentationen genomförs endast digitalt och direktsänds via fi.se onsdagen den 25 november kl. 9.00.

Efter den webbsända presentationen ges media möjlighet till enskilda telefonintervjuer efter kontakt med FI:s presstjänst, 070-300 47 32 (ej sms).

Stabilitetsrapporten publiceras på FI:s webbplats fi.se kl. 8.00 den 25 november.

FI:s stabilitetsrapport publiceras två gånger per år. Rapporten bedömer den finansiella stabiliteten och beskriver tillståndet på de finansiella marknaderna samt redogör för företagens och hushållens skulder.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan