Nya rutiner för ökad öppenhet

Från och med 1 januari 2021 kommer FI att införa nya rutiner för hur vi informerar om påbörjade och avslutade tillsynsundersökningar.

Från årsskiftet kommer vi att publicera information om de tillsynsundersökningar som vi påbörjar. Informationen kommer innehålla uppgifter om vilken typ av undersökning som startas och namnen på företagen under tillsyn som berörs.

På liknande sätt kommer vi att publicera resultatet av tillsynsundersökningarna, även i de fall när de inte avslutas med en sanktion eller annat ingripande. Vi vill på det här sättet öka insynen om vilka undersökningar och bedömningar vi gör i vår tillsyn.

Information om påbörjade eller avslutade undersökningar kommer att publiceras på FI:s webbplats varje dag kl. 10.

För företagen under tillsyn innebär detta att FI publicerar information dagen efter att de meddelats om att en ny undersökning påbörjats eller att en undersökning har avslutats.

Förändringarna omfattar alla företag under tillsyn.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan