Maiden Life får varning och sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) ger Maiden Life Försäkrings AB en varning. Bolaget ska också betala en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

FI:s undersökning visar att bolaget inte har följt kravet på att ha sitt huvudkontor i Sverige, det vill säga i det land där det är auktoriserat och där huvud¬ansvaret för tillsynen finns. Bolaget har inte heller uppfyllt krav som gäller för utlagd verksamhet, oberoende i centrala funktioner, intressekonflikter, samt en sund och ansvarsfull styrning.

Det är i flera fall fråga om allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid. Det finns därför anledning för FI att överväga att återkalla bolagets tillstånd. Maiden Life har dock vidtagit åtgärder för att rätta till brister, samt gjort förändringar i bolagets styrelse och ledning.

Mot bakgrund av detta finner FI att Maiden Life ska få en varning tillsammans med en sanktionsavgift på 5,5 miljoner kronor.

Laddar sidan