Celina Fondförvaltning får varning och sanktionsavgift

Celina Fondförvaltning AB (Celina) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

– Celina har inte gjort tillräckligt för att sätta andelsägarnas intresse i första rummet. Vi ser allvarligt på det. Allmänhetens förtroende för fondmarknaden riskerar att skadas, säger biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

Finansinspektionen (FI) har granskat Celina. Celina är ett fondbolag som även har tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder.

Granskningen har i huvudsak fokuserat på hur Celina, inom ramen för sin fondverksamhet, har hanterat intressekonflikter vid vissa transaktioner.

FI:s undersökning visar att det har funnits stora brister i Celinas hantering av intressekonflikter. Bolaget har inte vidtagit alla rimliga åtgärder för att förhindra att fondandelsägarna har påverkats negativt av detta, och har heller inte haft en organisation som minskat risken för intressekonflikter. Celina har inte uppfyllt kravet på att handla uteslutande i fondandelsägarnas gemensamma intresse. Dessutom har bolaget inte agerat med en sådan hög grad av aktsamhet som krävs vid placering av fondmedel.

De regler som Celina har brutit mot tillhör de mest centrala regler som ett fondbolag är skyldigt att följa och är grundläggande för att upprätthålla skyddet för investerarna och förtroendet för marknaden.

Då de konstaterade överträdelserna är allvarliga meddelas Celina en varning i förening med en sanktionsavgift på 10 miljoner kronor.

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 15 november 2022.

Presstjänst


(Ej sms)
Laddar sidan