FI inför nya rutiner för ökad öppenhet

Finansinspektionen (FI) kommer att börja publicera information om när vi inleder och avslutar utredningar om företag följer reglerna om offentliggörande av information och om insiderförteckningar.

FI utreder om företag (emittenter) som är noterade på en handelsplats (reglerad marknad eller multilateral handelsplattform, MTF) följer reglerna i marknadsmissbruksförordningen om offentliggörande av insiderinformation till allmänheten och om insiderförteckningar.

Vi kommer från och med nu att publicera information om när en sådan utredning startar och vilken emittent vi utreder. På liknande sätt kommer vi att publicera resultatet av utredningarna, även i de fall när de inte avslutas med en sanktion.

Information om påbörjade eller avslutade utredningar kommer, precis som våra tillsynsundersökningar, att publiceras på FI:s webbplats på vardagar kl. 10.

För företagen som utreds innebär detta att FI publicerar information dagen efter att de meddelats om att en utredning har påbörjats eller avslutats.

Vi vill på det här sättet öka insynen om vilka utredningar som pågår.

Presstjänst


(Ej sms)