Den svenska bolånemarknaden 2013

FI:s årliga bolåneundersökning bekräftar att bolånetaket fortsätter att fungera. Få hushåll tar lån över taket, det vill säga mer än 85 procent av marknadsvärdet, samtidigt som amorteringsbeteendet har förbättrats hos dem som tar stora lån.

Undersökningen visar också att hushåll med belåning över taket amorterar och hela nio av tio hushåll amorterar på lån över 75 procents belåningsgrad.

FI har särskilt kartlagt användningen av lån utan säkerhet, så kallade blancolån, i årets undersökning. Den visar att det endast är elva procent som tar lån över taket. FI ser i dag därför att taket fungerar, men kommer att fortsätta följa utvecklingen.

Undersökningen belyser också den viktiga frågan om den låga amorteringsviljan hos de lägre belånade hushållen, det vill säga de med en belåning under 75 procent. Av dessa amorterar i dag bara fyra av tio hushåll, och i en långsam takt. FI kommer därför särskilt att analysera de framtida effekterna av hushållens amorteringsbeteende utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.