Marknadsföring av betaltjänster online

Den 1 juli 2020 trädde en ny bestämmelse i lagen (2010:751) om betaltjänster i kraft som innebär att kreditalternativ inte ska visas först, eller vara förvalda, när konsumenter ska betala för varor på nätet. FI bedömer att flertalet av aktörerna på marknaden har anpassat sig till lagen och tillämpar den på sina kassalösningar. Bestämmelsen har funnits en för kort tid för att göra en uttömmande utvärdering. Men FI:s rapport visar att lagen bidrar till att minska riskerna för att konsumenter lockas till oöverlagda krediter vid e-handel.

Det fanns dock vid tidpunkten för Finansinspektionens kartläggning fortfarande brister på en fjärdedel av de största e-handelsplatserna. Utöver det kan en otydlig ansvarsfördelning mellan aktörerna försvåra lagens tillämpning och därmed att syftet uppnås. Statistik från de största leverantörerna av kassalösningar visar att andelen debetköp har ökat marginellt i förhållande till kreditköpen sedan lagen trädde i kraft.

Laddar sidan