Rättad version: Victory Life måste upphöra med verksamhet i Sverige

FI förelägger Victory Life & Pensions Assurance Company Limited, registrerat i Brittiska Jungfruöarna att omedelbart upphöra med att bedriva försäkringsverksamhet i Sverige.

Föreläggandet innebär att Victory Life ska upphöra med alla åtgärder som direkt eller indirekt syftar till att någon med hemvist i Sverige förmås teckna försäkringar med bolaget

Laddar sidan