Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. får avgift för sen blankningsanmälan

2019-09-27 | Sanktioner

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. ska betala en särskild avgift på 5 000 kronor för för sent ha anmält till Finansinspektionen att en kort nettoposition i aktier i Eltel AB sjunkit under ett relevant tröskelvärde för anmälan.

Laddar sidan