Lippa2008 får sanktionsavgift för sen insynsanmälan i OmniCar Holding

2019-11-19 | Sanktioner

Lippa2008 ApS ska betala en sanktionsavgift på 212 500 kronor för för att för sent ha anmält en transaktion med aktier i OmniCar Holding AB till Finansinspektionen.

Överklagande till förvaltningsrätten

FI:s beslut har överklagatas till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens dom

Förvaltningsrätten avslog överklagandet

Laddar sidan