Bolånetagarnas amorteringar har ökat sedan införandet av individuella amorteringsplaner

Nya bolånetagare amorterar i större utsträckning efter att bankerna från och med den 1 juli 2014 infört individuellt anpassade amorteringsplaner. Den pågående mediedebatten om amorteringar och att Svenska Bankföreningen har skärpt sina rekommendationer kring amorteringar kan även ha bidragit till de ökade amorteringarna.

Finansinspektionens analys av en enkätundersökning, genomförd i slutet av september 2014, visar att fler nya bolånetagare amorterar jämfört med 2013. Både andelen som amorterar och storleken på amorteringsbeloppet har ökat.

Laddar sidan