Avslutade undersökningar

Denna lista visar undersökningar som avslutas från och med 1 januari 2021.

2021

Undersökning om efterlevnad av EU:s sanktionsförordningar

FI har undersökt efterlevnaden av EU:s sanktionsförordningar och intern styrning och kontroll inom området.

Penningtvättsundersökning

FI har undersökt Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Undersökning om informations- och cybersäkerhet

FI har genomfört en undersökning om informations- och cybersäkerhet hos Swedbank AB.

Undersökningar av Nasdaq Clearing

FI har undersökt hur Nasdaq Clearing har hanterat en incident som inträffade 2018.

Laddar sidan