Penningtvättsundersökning

FI har undersökt Sparbanken Nords arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Slutdatum: 2021-03-23

Företaget som undersökts

Sparbanken Nord

Varför har vi gjort dessa undersökningar?

FI genomför kontinuerligt undersökningar för att säkerställa efterlevnaden av penningtvättsregelverket.

Vad har vi kommit fram till?

FI har identifierat vissa brister i bankens arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Finansinspektionen anser att de åtgärder som banken har vidtagit eller planerar att vidta är tillräckliga för att rätta till merparten av bristerna. De brister som återstår är att anse som ringa. Därmed finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.

Laddar sidan