Undersökning av utkontrakterad verksamhet

Undersökningen syftar till att granska om Bankgirot har upprättat och implementerat en ändamålsenlig hantering av utvalda delar av sin utkontrakterade verksamhet.

Startdatum: 2021-08-17

Företaget som undersöks

Bankgirocentralen BGC AB

Varför gör vi denna undersökning?

I FI:s tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om de finansiella infrastrukturföretagen har kontroll över risker som kan hänföras till utkontraktering och att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Det fokus FI valt för undersökningen motiveras med att utkontrakterad verksamhet behöver omfatta lika god hantering, kontroll och kravbild som om verksamheten hanterades internt. Bankgirot har valt att utkontraktera sin it-drift vilket kan få stora konsekvenser på den finansiella marknaden om driften skulle påverkas. Därför är det av stor vikt att Bankgirot har möjligheten att kontrollera och hantera den utlagda verksamheten.

Laddar sidan